Prawnik Marcin Radel
Strona główna / Pomoc Prawna / Windykacja należności

Windykacja należności

Brak płatności za wykonaną usługę czy sprzedany towar jest zmorą naszych czasów. Przestoje płatnicze pojawiają się w okresach kryzysu gospodarczego, ale nie tylko. Szybkie wszczęcie procedury windykacyjnej (sądowej, komorniczej) nawet przy niskich kwotach należności jest często najlepszą gwarancją otrzymania zapłaty. Zwlekanie może bowiem doprowadzić do utraty płynności finansowej przez dłużnika. Wówczas nawet profesjonalny prawnik dysponując odpowiednim wyrokiem sądowym czy też nakazem zapłaty nie będzie w stanie pomóc w przeprowadzeniu skutecznej egzekucji.

Ponieważ odzyskanie należności częstokroć wymaga skomplikowanych i licznych działań prawnych, szczególnie jeśli dłużnik jest spółką prawa handlowego albo pozostaje w związku małżeńskim, dlatego też skorzystanie z pomocy zawodowego pełnomocnika może okazać się niezbędne.

W ramach windykacji należności adwokat:

  • oceni sytuację prawną klienta, w tym zasadność dochodzonego roszczenia, możliwość uzyskania nakazu zapłaty oraz przeprowadzenia skutecznej egzekucji komorniczej,
  • wskaże na podstawie własnego doświadczenia na orientacyjny czas trwania postępowania sądowego oraz komorniczego,
  • w razie potrzeby przeprowadzi postępowanie przedsądowe przygotowując wezwanie do zapłaty, ugodę pozasądową i prowadząc negocjacje w sprawie spłaty należności,
  • przygotuje stosowne dokumenty (pozew, wnioski o klauzule wykonalności, o wszczęcie egzekucji) celem wyegzekwowania należności,
  • rozpocznie w imieniu klienta stosowne procedury tak, aby windykacja należności mogła zakończyć się skutecznie i jak najszybciej,
  • będzie monitorował czynności komornika składając stosowne wnioski i oświadczenia