Prawnik Marcin Radel
Strona główna / Pomoc Prawna / Prawo spadkowe / Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku

Sprawy o stwierdzenie nabycia spadku mają podstawowe znaczenie wśród spraw spadkowych. Sprawy te kończą się ustaleniem przez sąd spadkobiercy ewentualnie spadkobierców z wymienieniem ich udziałów w majątku spadkowym (udziały te wyrażane są ułamkami).

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku mogą złożyć zarówno osoby będące spadkobiercami, jak i inne osoby, jeśli mają interes prawny w ustaleniu kto jest spadkobiercą (np. są wierzycielami spadkodawcy). Oczywiście w przypadku, gdy sprawę prowadzi kancelaria wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w imieniu uprawnionego przygotowuje i wnosi adwokat.

Uprawnienie do żądania stwierdzenia nabycia spadku nie ulega przedawnieniu, a sąd rozpoznający daną sprawę spadkową stosuje przepisy o dziedziczeniu obowiązujące w chwili otwarcia spadku (spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy). Może zatem zdarzyć się, iż aktualnie rozstrzygając sprawę spadkową sąd będzie stosował przepisy prawa spadkowego już dawno temu uchylone.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Obecnie liczba spraw sądowych o stwierdzenie nabycia spadku uległa zmniejszeniu, gdyż równoważny postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku jest zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza. Notariusz akt ten może sporządzić jedynie wówczas, gdy nie ma wątpliwości kto dziedziczy i na jakiej podstawie, a wszystkie osoby będące możliwymi spadkobiercami ustawowymi oraz testamentowymi stawią się w kancelarii notarialnej.

W przypadku, gdy nie ma sporu co do osób dziedziczących, przysługujących im udziałów i podstawy nabycia spadku, udział zawodowego pełnomocnika (jest nim adwokat lub radca prawny) w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku zwykle nie jest potrzebny. Gotowe, proste wnioski o stwierdzenie nabycia spadku można spotkać wśród druków pism procesowych wyłożonych w wydziałach cywilnych Sądów Rejonowych.

Czasami pojawiają się jednak spory o osoby dziedziczące albo wielkość ich udziałów. Wynikają one przede wszystkim z wątpliwości co do treści testamentu lub jego ważności. Problematyczna może być m.in. wykładania testamentu albo stan psychiczny spadkodawcy w chwili jego spisywania lub odwoływania, gdy leczył się on psychiatrycznie albo cierpiał na określone choroby (np. Alzheimera). Jeśli zachodzi taki przypadek, udział profesjonalnego pełnomocnika w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku może okazać się bardzo wskazany. Zawodowy prawnik pomoże wówczas w ocenie prawnej danej sytuacji, odpowiednio doradzi oraz podejmie stosowne działania prawne.