Prawnik Marcin Radel
Strona główna / FAQ – Najczęściej zadawane pytania

FAQ – Najczęściej zadawane pytania

 

Czy w razie powierzenia kancelarii prowadzenia sprawy mogę mieć pewność, że pełnomocnik będzie brał udział we wszystkich rozprawach?

Tak. Udział w rozprawach jest równie ważną częścią prowadzenia sprawy co przygotowanie pisma procesowego skierowanego do sądu. Regułą jest zatem osobisty udział adwokata w każdej rozprawie.

W przypadkach szczególnych (np. choroby, urlopu, kolizji rozpraw) możliwe jest, iż na konkretnej rozprawie stawi się zastępca adwokata – inny adwokat, radca prawny lub aplikant. Zawsze jednak w takim przypadku jest to osoba obeznana z Państwa sprawą, dzięki czemu Państwa interesy są właściwie chronione.

Czy można umówić się, że adwokat otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy?

Nie. Zgodnie z Kodeksem Etyki Adwokackiej „niedopuszczalne jest zawieranie przez adwokata umowy z klientem, która przewidywałaby obowiązek zapłaty honorarium za prowadzenie sprawy uzależnionej wyłącznie od ostatecznego wyniku sprawy”. Można natomiast umówić się, iż część wynagrodzenia adwokata będzie płatna w przypadku wygrania sprawy. Jest to tzw. „premia za sukces” i kancelaria w niektórych sprawach ją stosuje.

Czy można powierzyć Państwu prowadzenie sprawy rodzinnej (np. o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie władzy rodzicielskiej)?

Ze względu na wyraźne ukierunkowanie profilu Kancelarii na sprawy spadkowe, zobowiązaniowe i z zakresu prawa pracy, Kancelaria zajmuje się prawem rodzinnym przede wszystkim w kontekście spraw spadkowych oraz dotyczących zobowiązań. W przypadku, gdy mają Państwo sprawę typowo rodzinną sugerujemy powierzenie jej prowadzenia innym kancelariom prawnym, które mają bieżącą styczność z sądownictwem rodzinnym. W tym zakresie możemy polecić Kancelarię Radcy Prawnego Łukasza Kwiatkowskiego.

Czy kancelaria zajmuje się także sprawami karnymi?

Kancelaria nie posiada szerokiego doświadczenia w prowadzeniu spraw karnych. Działalność kancelarii skoncentrowana jest na prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, przede wszystkim spadkowego oraz prawa zobowiązań, a także prawa pracy. W przypadku, gdy potrzebują Państwo pomocy w sprawach karnych, warto skorzystać z pomocy adwokatów specjalizujących się w tej dziedzinie prawa.

Czy kancelaria pokrywa koszty sądowe?

Nie. Koszty sądowe, w tym wszelkie opłaty sądowe oraz wydatki na biegłych są pokrywane przez klientów. W uzasadnionych przypadkach istnieje oczywiście możliwość złożenia w imieniu klienta wniosku do sądu o zwolnienie od kosztów sądowych w całości albo w części.

Czy można zlecić kancelarii wyłącznie przygotowanie pisma procesowego bez zlecenia prowadzenia sprawy?

Tak. Jeśli życzą sobie Państwo wyłącznie przygotowania pisma procesowego istnieje taka możliwość. Mimo, że pismo takie nie zostanie podpisane przez adwokata, to ponosi on pełną odpowiedzialność prawną za jego treść.

Jakie dokumenty należy przygotować przed spotkaniem z adwokatem?

To zależy od rodzaju Państwa sprawy. Jeśli mają Państwo wątpliwości to na pewno lepiej zabrać więcej dokumentów niż mniej albowiem brakujące dokumenty mogą okazać się konieczne dla prawidłowej oceny Państwa sytuacji prawnej. Oczywiście nie ma przeszkód, aby po zakończonym spotkaniu przesłać skany dokumentów na adres mailowy kancelarii. Opóźni to jednak udzielenie odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania.

Dlaczego na stronie internetowej kancelarii nie są podane stawki za udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego oraz prowadzenie sprawy przed sądem?

Przede wszystkim zabrania tego obowiązujący Kodeks etyki adwokackiej, zgodnie z którym informacje na temat stawek wynagrodzeń i metod ich obliczania mogą być podane wyłącznie na życzenie klienta lub w ofercie skierowanej do potencjalnego klienta.

Ponadto określenie stawki za sporządzenie pisma procesowego lub prowadzenie sprawy przed sądem możliwe jest dopiero po zapoznaniu się ze sprawą w ramach konsultacji prawnych. Sprawy sądowe, nawet jednego rodzaju, nie są ze sobą identyczne i mogą wymagać większego lub mniejszego nakładu pracy pełnomocnika. Także liczba rozpraw w danej sprawie może być większa lub mniejsza (w zależności od charakteru sprawy).

Dlatego też podstawowym sposobem rozliczania się z klientami jest stała stawka prowadzenie sprawy w danej instancji sądowej (stawka jest niezależna od ilości napisanych pism procesowych) oraz stała stawka za udział w każdej rozprawie.