Honorarium prawnika
Strona główna / Honorarium

Honorarium

Obowiązujący Kodeks Etyki Adwokackiej nie pozwala na zamieszczenie na stronie internetowej kancelarii adwokackiej informacji o stosowanych stawkach wynagrodzenia. W związku z tym możliwe jest jedynie podanie ogólnych zasad ustalania honorarium.

Wysokość honorarium

Wysokość honorarium za prowadzenie sprawy sądowej uzależniona jest od jej rodzaju, stopnia skomplikowania i pracochłonności. Określenie honorarium możliwe jest po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą podczas konsultacji prawnych.

Sposoby rozliczania

Podstawowym sposobem rozliczania jest stała stawka za prowadzenie sprawy w danej instancji sądowej oraz stała stawka za uczestnictwo w każdej rozprawie sądowej.