Celem działalności zawodowej adwokata jest świadczenie pomocy prawnej osobom, których prawa i wolności wymagają ochrony. Celem tym nie jest natomiast prowadzenie spraw sądowych dla samego ich prowadzenia. Dlatego też przed przyjęciem każdej sprawy gruntownie analizuję problem i oceniam szanse na wygraną. W ten sposób Klient ma możliwość podjęcia świadomej i trafnej decyzji co do dalszych działań.

adwokat Marcin Radel

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel w Poznaniu

Kancelaria została założona przez Marcina Radel w 2009 r. W tym roku Marcin Radel uzyskał wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu 2521) i rozpoczął działalność jako prawnik zawodowo zajmujący się prowadzeniem spraw sądowych i doradztwem prawnym. Od początku istnienia siedzibą kancelarii prawnej jest miasto Poznań. Pełne brzmienie firmy kancelarii, pod jaką wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania (nr wpisu 69314/2009), to: Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel.

Kancelaria obsługuje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym przede wszystkim prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (w szczególności umów), a także sprawy z zakresu prawa pracy.

Niezależnie od prowadzenia spraw sądowych kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem na rzecz klientów pism procesowych i przedprocesowych, a także umów i regulaminów. Adwokat Marcin Radel doradza przy podejmowaniu działań prawnych, czynności windykacyjnych, a także jako prawnik bierze udział w negocjacjach oraz asystuje przy zawieraniu umów i ugód.

Dowiedz się więcej

Kim jest Adwokat?

Do zawodów prawniczych w Polsce zaliczany jest m.in. adwokat. To prawnik, który ukończył aplikację adwokacką i zdał pozytywnie egzamin adwokacki. Jego działalność warunkuje także wpisanie na listę adwokatów prowadzoną przez właściwą miejscowo Okręgową Izbę Adwokacką. Toga adwokata charakteryzuje się ciemnozielonym żabotem oraz wypustkami mankietów i kołnierza.

Największe uprawnienia prawne

Spośród prawniczych specjalizacji adwokat ma najszersze uprawnienia. Prowadzi własną działalność gospodarczą - najczęściej w postaci swojej kancelarii adwokackiej lub jest wspólnikiem w spółce adwokackiej. Realizując swoje usługi prawnicze, jest zobligowany do posiadania obowiązkowego ubezpieczenie od czynności cywilno-prawnych. Adwokat może reprezentować klientów przed sądami wszystkich instancji oraz podejmować się spraw w zakresie wszystkich dziedzin prawa. Można więc mu powierzyć sprawy rodzinne, dotyczące przepisów prawa pracy, wykroczeń, przestępstw o charakterze karnoskarbowym, należnych odszkodowań czy zadośćuczynień i wiele innych. Obowiązuje go zachowanie tajemnicy dotyczącej prowadzonych spraw, z której nie może być zwolniony. Działa również według ściśle określony zasad etyki zawodowej.

Nie tylko w sądzie

Poza występowaniem w imieniu klienta w sądach czy urzędach, adwokat w swoich obowiązkach może mieć także:

  • przygotowanie pism procesowych,
  • opracowywanie opinii prawnych,
  • przygotowywanie i analizę projektów umów, regulaminów itp. dokumentów,
  • pomoc i porady związane z problemami prawnymi klientów,
  • dochodzenie należności od dłużników,
  • pomoc w zakresie sporów pozasądowych,
  • pomoc w negocjacjach z kontrahentami,
  • doradztwo w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Adwokatowi można również powierzyć stałą obsługę prawną lub korzystać z jego pomocy doraźnie. Działa on na rzecz klientów indywidualnych oraz firmowych czy instytucjonalnych.

Pomoc adwokata przydać się już może na etapie zasięgnięcia porady prawnej. Z pewnością jednak będzie niezastąpiona, gdy procesujemy się z drugą stroną. Jego doświadczenie i wiedza jest wówczas nieodzowna.