Celem działalności zawodowej adwokata jest świadczenie pomocy prawnej osobom, których prawa i wolności wymagają ochrony. Celem tym nie jest natomiast prowadzenie spraw sądowych dla samego ich prowadzenia. Dlatego też przed przyjęciem każdej sprawy gruntownie analizuję problem i oceniam szanse na wygraną. W ten sposób Klient ma możliwość podjęcia świadomej i trafnej decyzji co do dalszych działań.

adwokat Marcin Radel

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel w Poznaniu

Kancelaria została założona przez Marcina Radel w 2009 r. W tym roku Marcin Radel uzyskał wpis na listę adwokatów Wielkopolskiej Izby Adwokackiej (nr wpisu 2521) i rozpoczął działalność jako prawnik zawodowo zajmujący się prowadzeniem spraw sądowych i doradztwem prawnym. Od początku istnienia siedzibą kancelarii prawnej jest miasto Poznań. Pełne brzmienie firmy kancelarii, pod jaką wpisana jest do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Poznania (nr wpisu 69314/2009), to: Kancelaria Adwokacka Adwokat Marcin Radel.

Kancelaria obsługuje sprawy z zakresu prawa cywilnego w tym przede wszystkim prawa spadkowego oraz prawa zobowiązań (w szczególności umów), a także sprawy z zakresu prawa pracy.

Niezależnie od prowadzenia spraw sądowych kancelaria zajmuje się udzielaniem porad prawnych, przygotowywaniem na rzecz klientów pism procesowych i przedprocesowych, a także umów i regulaminów. Adwokat Marcin Radel doradza przy podejmowaniu działań prawnych, czynności windykacyjnych, a także jako prawnik bierze udział w negocjacjach oraz asystuje przy zawieraniu umów i ugód.