Prawnik Marcin Radel
Strona główna / Pomoc Prawna / Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszerna część prawa regulująca stosunki między podmiotami prywatnymi.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego m.in. w kwestiach:

  • zawarcia i wykonania wszelkiego rodzaju umów,
  • odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania, w tym odpowiedzialności małżonków
  • przedawnienia roszczeń,
  • windykacji należności,
  • praw do lokali,
  • eksmisji,
  • zarządu majątkiem objętym współwłasnością,
  • zniesienia współwłasności,
  • zasiedzenia.