Prawnik Marcin Radel
Strona główna / Pomoc Prawna / Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne to obszerna część prawa regulująca stosunki między podmiotami prywatnymi.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa cywilnego m.in. w kwestiach:

 • zawarcia i wykonania wszelkiego rodzaju umów,
 • odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania, w tym odpowiedzialności małżonków
 • przedawnienia roszczeń,
 • windykacji należności,
 • praw do lokali,
 • eksmisji,
 • zarządu majątkiem objętym współwłasnością,
 • zniesienia współwłasności,
 • zasiedzenia.
Dowiedz się więcej

Czego dotyczy prawo cywilne?

Prawo cywilne jest jedną z najszerszych gałęzi prawa. Obejmuje bowiem takie zagadnienia, jak:

 • stosunki majątkowe,
 • stosunki związane z prawem rzeczowym,
 • stosunki, które odnoszą się do prawa zobowiązań.

Na ogół więc są to kwestie, które dotyczą różnego rodzaju roszczeń wynikających z zawieranych umów cywilnoprawnych oraz czynów niedozwolonych. Prawo cywilne normuje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi i prawnymi (np. spółkami). Zgodnie z jego zasadami – obie strony powinna obowiązywać taka sama zasada równości i dyspozytywności. Oznacza to więc, że każdy z podmiotów ma równy status i taką samą wolną wolę przy zawieraniu umów lub dokonywaniu innych czynności prawnych.

Szeroki zakres tematyczny

Z prawem cywilnym stykamy się na co dzień w wielu obszarach swojego życia. Wynika to z reguły z umów cywilnoprawnych, jakie są zawierane pomiędzy różnymi podmiotami. Do nich należą, chociażby:

 • umowa sprzedaży,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o dzieło,
 • umowa najmu,
 • umowa dzierżawy,
 • umowa darowizny,
 • umowa pożyczkowa,
 • umowa leasingowa,
 • umowa o roboty budowlane lub remontowe,
 • umowa spółki cywilnej.

Prawo cywilne to również kwestie, jakie związane są odszkodowaniami, ubezpieczeniami, jak również tematyką windykacyjną. Ta ostatnia jest często efektem zawieranych umów – nie tylko między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą, ale również pomiędzy osobami fizycznymi.

Prawo cywilne reguluje również kwestie związane ze spadkiem, czyli jego przyjęciem, odrzuceniem, opodatkowaniem, zachowkiem, obaleniem testamentu i wiele innych. W tej gałęzi prawa mieści się także prawo rzeczowe. Obejmuje ono m.in. zagadnienia, które dotyczą uwłaszczeń, ochrony własności, uzgadniania stanu prawnego nieruchomości czy podziału majątku.

Z pomocą prawnika lub adwokata

Prawnik czy adwokat realizujący usługi związane z prawem cywilnym, najczęściej może pomóc przy:

 • sporządzeniu pozwów, wniosków, apelacji, odwołań albo innych pism procesowych,
 • przygotowaniu i przeanalizowaniu projektów umów cywilnoprawnych,
 • opracowywaniu projektów umów deweloperskich,
 • sprawach o zasiedzenie,
 • sprawach o zniesienie współwłasności,
 • sprawach spadkowych,
 • kwestiach związanych z ustanowieniem służebności, hipoteki czy zastawu,
 • sprawach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień (szkoda na osobie, mieniu, wypadki komunikacyjne, w pracy, błędy medyczne itd.),
 • sprawach związanych ochroną, bądź z naruszeniem dóbr osobistych (wizerunek, dobre imię itd.),
 • sprawach związanych z ochroną wierzycieli przed niewypłacalnością dłużników.