Prawnik Marcin Radel
Strona główna / Pomoc Prawna / Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Istotną część spraw jakie obsługuje kancelaria stanowią sprawy spadkowe.

Prawo spadkowe to część prawa cywilnego regulująca stosunki majątkowe po śmierci człowieka.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w zakresie prawa spadkowego m.in. w kwestiach:

 • testamentów,
 • zapisów i poleceń,
 • darowizn na wypadek śmierci,
 • dziedziczenia ustawowego,
 • ustalania kręgu spadkobierców,
 • niezłożenia w terminie oświadczenia o przyjęciu albo odrzuceniu spadku,
 • zabezpieczania spadku,
 • wykonawcy testamentu,
 • umów dotyczących spadku,
 • wspólności majątku spadkowego,
 • zbycia przedmiotów spadkowych,
 • działu spadku,
 • odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • zachowku,
 • wydziedziczenia.

Sprawy spadkowe rozstrzygane są przede wszystkim w oparciu o księgę czwartą Kodeksu cywilnego zatytułowaną „Spadki”, choć część przepisów można odnaleźć także w innych aktach prawnych.

Prawo spadkowe obejmuje liczne instytucje prawne, z których część znana jest szerzej niemal wyłącznie prawnikom zajmującym się sprawami spadkowymi, a nieznana powszechnie w społeczeństwie (np. zaliczanie darowizn na schedę spadkową, zapis naddziałowy) albo jest inaczej rozumiana niż przewidują przepisy prawa spadkowego (np. wydziedziczenie).

Przepisy prawa spadkowego

Przepisy prawa spadkowego w wielu wypadkach są lakoniczne, a także niejasne. Czasami w celu prawidłowego odczytania ich sensu i dokonania wykładni prawnik musi sięgnąć do wypowiedzi Sądu Najwyższego i sądów powszechnych (tzw. orzecznictwo) oraz wyjaśnień i komentarzy innych prawników specjalizujących się w danej dziedzinie prawa (tzw. piśmiennictwo).

Dodatkowe komplikacje powodują nowelizacje prawa spadkowego. Szczególnie zmiany wprowadzone w ostatnich latach były dosyć istotne. Dotyczy to choćby zmiany kręgu spadkobierców ustawowych, która spowodowała, iż spadek obecnie otwarty może przypaść innym członkom rodziny spadkodawcy niż tym, którzy nabyliby go zgodnie z wcześniejszymi przepisami. To samo dotyczy także kluczowej zmiany skutku niezłożenia w ciągu 6 miesięcy oświadczenia o nabyciu lub odrzuceniu spadku – obecnie w takiej sytuacji spadek nabywany jest nie wprost, ale z dobrodziejstwem inwentarza tj. z ograniczeniem odpowiedzialności za długi spadkowe. Wprowadzono także do prawa spadkowego zupełnie nowe instytucje prawne (np. zapis windykacyjny).

Powyższe powoduje, iż adwokat zajmujący się sprawami spadkowymi musi na bieżąco śledzić zarówno zmiany w treści przepisów prawa spadkowego jak i najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz sądów powszechnych.