Prawnik Marcin Radel

Prawo umów

Czasami w życiu zdarza się, iż zamierzamy zawrzeć określoną umowę albo już ją zawarliśmy, jednakże nie znamy w pełni konsekwencji tego kroku i np. nie wiemy:

 • jakie są nasze uprawnienia jako strony umowy,
 • jakie obowiązki na nas ciążą w związku z zawarciem umowy,
 • w jaki sposób możemy zrezygnować z kontynuacji umowy,
 • jak możemy zabezpieczyć wykonanie umowy,
 • jaka jest odpowiedzialność naszego kontrahenta w razie niewykonania umowy.

Sama treść umowy, nawet jeśli jest jasna, może nie opisywać wszystkich skutków jej zawarcia i kwestii związanych z jej realizacją. Elementy te mogą wynikać z przepisów prawa, czasami bardzo skomplikowanych i znajdujących się w kilku ustawach. Tak samo mogą powstać wątpliwości czy określone postanowienia umowne są w ogóle prawnie dopuszczalne, a przez to czy są one ważne.

W razie zatem wątpliwości co do już zawartych umów albo umów, które mają być zawarte w przyszłości warto poddać je pod ocenę profesjonalisty – adwokat wskaże jakie zapisy należy uznawać za nieważne, jakie za wątpliwe prawnie, a jakie jeszcze trzeba koniecznie zmienić przed podpisaniem, aby zapewnić ochronę i bezpieczeństwo prawne stronie umowy.

Najczęstsze problemy prawne dotyczą następujących umów:

 • sprzedaży (wadliwość sprzedanej rzeczy, niewydanie sprzedanej rzeczy w terminie, brak płatności ceny),
 • najmu (brak płatności czynszu, zniszczenie rzeczy, brak zwrotu najętej rzeczy po zakończeniu najmu, brak zwrotu kaucji zabezpieczającej, kwestie związane z czasem trwania najmu w tym okresem wypowiedzenia),
 • zlecenia (brak płatności wynagrodzenia, brak wykonania zlecenia, nieprawidłowe wykonanie zlecenia, kwestie wypowiedzenia zlecenia),
 • dzieła (brak płatności wynagrodzenia, wadliwe wykonanie dzieła, niewydanie ukończonego dzieła w terminie, rezygnacja z zamówionego dzieła),
 • o roboty budowlane ( brak płatności wynagrodzenia, wadliwość wykonanych prac, brak zwrotu kaucji gwarancyjnej, kwestie prac dodatkowych, kwestie rozwiązania umowy),
 • darowizny (niewdzięczność obdarowanego).

Warto pamiętać, że tańszym i lepszym rozwiązaniem jest, aby adwokat przygotował, ocenił lub poprawił umowę przed jej zawarciem, niż aby później zachodziła konieczność korzystania z jego usług przy prowadzeniu sprawy sądowej w związku z zawarciem umowy przygotowanej przez same strony tej umowy. Z pewnością wielu procesów sądowych można byłoby uniknąć, gdyby strony zwróciły się o pomoc i udzielił jej prawnik zawodowo zajmujący się problematyką umów – jeszcze przed zawarciem umowy albo przed podjęciem działań związanych z jej rozwiązaniem (wypowiedzeniem, odstąpieniem).